Σ.Υ.Δ - "ΦΑΙΔΩΝ"

                
 

 

  • Διεύθυνση της Σ.Υ.Δ. «ΦΑΙΔΩΝ»

Η Σ.Υ.Δ. «ΦΑΙΔΩΝ» βρίσκεται στη διεύθυνση Περιφερειακή Μουντζουροπούλου & Αθανασίου Κοτσιάνη 11, Τρίπολη Αρκαδίας Τ.Κ. 22100 και δύναται να φιλοξενήσει έως (6) άτομα με Νοητική Υστέρηση.

 

  • Ο σκοπός των Σ.Υ.Δ. ;

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) εξυπηρετούν το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με Νοητική Υστέρηση και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των ήδη κατεκτημένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας. Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) στοχεύουν στην αποφυγή της «περιθωριοποίησης» ή «ιδρυματοποίησης» των Π.ΝΟ.Υ.  Οι Σ.Υ.Δ. επιπλέον αποτελούν «κατοικίες», όμως η διαβίωση των Π.ΝΟ.Υ. σε αυτές δεν μπορεί να αποτελέσει «κλειστή περίθαλψη» ή και «νοσηλεία».

 

  • Εισαγωγή – Κριτήρια Παραμονής των «Ενοίκων - Φιλοξενούμενων»

Στις Σ.Υ.Δ. θα γίνονται δεκτοί οι «ένοικοι – φιλοξενούμενοι» που θα προσκληθούν και θα κριθούν από επιτροπή αξιολόγησης, που έχει προκαθοριστεί για τον σκοπό αυτό. Η εισαγωγή και παραμονή του ατόμου στις Σ.Υ.Δ. γίνεται με αίτηση του κηδεμόνα του ατόμου (προσκόμιση πλήρους ιστορικού, εξετάσεων και φαρμακολογίας κλπ) και μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του υποψηφίου και απόφαση του Δ.Σ. της Α.Μ.ΚΕ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», η οποία κοινοποιείται στον κηδεμόνα του ενδιαφερόμενου. Μετά την πρώτη απόφαση εισαγωγής πραγματοποιείται μεταξύ της Α.Μ.ΚΕ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» και του κηδεμόνα του ατόμου, η υπογραφή σχετικής σύμβασης εισαγωγής-παραμονής. Οι «ένοικοι – φιλοξενούμενοι» στις Στέγες μπορούν να προέρχονται και από τα δύο γένη. Με τον τρόπο αυτό, αναπαράγεται μία περισσότερο φυσιολογική εικόνα της κοινωνίας και της οικογένειας και αναπτύσσονται πιο πλούσιες διαπροσωπικές σχέσεις.

 

  • Λειτουργία των Σ.Υ.Δ.

Οι Σ.Υ.Δ. λειτουργούν με βάση τις αρχές της Κοινοτικής Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, της μη ιδρυματοποίησης και της κοινωνικής επανένταξης. Πρόκειται για δομή - κατοικία όπου το κύριο βάρος δίνεται στην κοινωνικού τύπου φροντίδα με περιορισμένα ιατρικά ή νοσηλευτικά –κατά τη νοσοκομειακή έννοια- χαρακτηριστικά, και στην υποστήριξη των φιλοξενούμενων στην καθημερινή τους πορεία.

 

  • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Σ.Υ.Δ.

1. Η υγιεινή, άνετη και ασφαλής διαβίωση των ατόμων στις Στέγες, οι οποίες έχουν τις νόμιμες προδιαγραφές για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των ατόμων.

2. Η διασφάλιση της τροφής.

3. Η ιατρική παρακολούθηση από ειδικευμένους γιατρούς.

4. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική μέσα από προγράμματα – δράσεις – εργαστήρια - δραστηριότητες, που στοχεύουν στην ψυχική και κοινωνική αποκατάσταση των ατόμων.

Οι παραπάνω υπηρεσίες οργανώνονται και υλοποιούνται από την επιστημονική ομάδα (επιστημονικά υπεύθυνος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτής) αλλά και την ομάδα του Προσωπικού Υποστήριξης (Συντονιστής Δομής, Φροντιστές). Οι Σ.Υ.Δ. λειτουργούν 12 μήνες τον χρόνο και επί 24ώρου βάσεως και τα άτομα παραμένουν μόνιμα στον χώρο τους. Υπάρχει διαρκής παρουσία του προσωπικού υποστήριξης.

Οι προαναφερθείσες Υπηρεσίες των Σ.Υ.Δ. επιτυγχάνονται βάσει δομημένου εβδομαδιαίου αλλά και καθημερινού προγράμματος που ακολουθείται αυστηρά με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και λειτουργικότητα των «ενοίκων-κατοίκων» τους στην κοινότητα. Το πρόγραμμα αυτό συναποτελείται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν παράλληλα αποκαταστασιακό και υποστηρικτικό χαρακτήρα, αφορούν στους ενοίκους - κατοίκους ατομικά και ομαδικά και λαμβάνουν χώρα τόσο εντός όσο και εκτός της Σ.Υ.Δ.

 

  • Πηγές Χρηματοδότησης των Σ.Υ.Δ.

Για τους 27 πρώτους μήνες λειτουργίας το Ε.Π. του ΕΣΠΑ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» Άξονας Προτεραιότητας: 2 Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), χωρίς οικονομική επιβάρυνση των γονέων καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 

  • Διασφάλιση Προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Όλες οι διαδικασίες-λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα εκτός κι εκτός των Σ.Υ.Δ. ακολουθούν πιστά τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων διασφαλίζοντας την μέγιστη προστασία των Προσώπων με Νοητική Υστέρηση (Π.ΝΟ.Υ).

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ ''ΦΑΙΔΩΝ'' & ''ΘΕΤΙΣ''

Όπως απαιτεί η παράδοση, οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Θέτις» και «Φαίδων» γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη. Οι ένοικοι, φόρεσαν τις στολές τους και με περίσσεια όρεξη και διάθεση τσίκνισαν, όπως απαιτούσε η μέρα!

Μαζί με τους εργαζομένους, στόλισαν με αποκριάτικα στολίδια τον χώρο, χάρηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Οι αγκαλιές, τα γέλια και οι χορευτικές φιγούρες ήταν οι πρωταγωνιστές της χθεσινής γιορτής που έληξε αργά το απόγευμα, με την υπόσχεση να το επαναλάβουμε του χρόνου!