Παρεχόμενες υπηρεσίες σε παιδιά & εφήβους

     Κάθε παιδί και έφηβος, είναι για εμάς μοναδικό, άρα και μοναδική η παροχή φροντίδας που του αρμόζει. Τα θεραπευτικά-εκπαιδευτικά προγράμματα, πραγματοποιούνται ατομικά ή σε ομάδες, σύμφωνα με τα γνωστικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού και του εφήβου, λειτουργώντας σε ένα ασφαλές και δομημένο περιβάλλον με ποικιλία δραστηριοτήτων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:
 
  • Ψυχολογικές διαταραχές
  • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία
  • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Διαταραχές αυτιστικού φάσματος)
  • Διαταραχές ομιλίας-λόγου
  • Νοητική καθυστέρηση
  • Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα
  • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες (σύνδρομο Down κ.ά)
  • Σύνθετες γνωσιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδο-οικογενειακής βίας
  • Νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα

Με απολυτη επιτυχια στέφθηκε η πραγματοποιηση της Ημεριδας ΣΥΔ ΦΑΙΔΩΝ & ΘΕΤΙΣ την 15-06-2022 στο Αποστολοπουλειο Πνευματικο Κεντρο.