Παρεχόμενες υπηρεσίες σε ενήλικες

     Το Κέντρο Ημέρας "Αμάλθεια", είναι ένας χώρος για την πρόληψη και την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας. Απευθύνεται σε:

 • Ενηλίκους και των δύο φύλων, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και χρήζουν ψυχολογικής υποστήριξης.
 • Ενήλικους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας που διαβιούν σε στεγαστικές δομές στην κοινότητα ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην πρόληψη υποτροπών της νόσου και αντιμετώπιση της λειτουργικής έκπτωσης, στην αποφυγή νοσηλειών, στην προαγωγή της λειτουργικής αυτονόμησης, στην κοινωνική επανένταξη και προεπαγγελματική κατάρτιση των θεραπευόμενων.

    Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

 • Υποδοχή – Αξιολόγηση – Θεραπευτικό Σχέδιο
 • Ατομική Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Νοσηλευτική Φροντίδα: Στο Κέντρο Ημέρας "Αμάλθεια" παρέχεται εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα για τα μέλη της.
 • Ψυχοθεραπευτικές Ομάδες Υποστηρικτικού τύπου
 • Συμβουλευτική Οικογένειας: Παρέχονται υπηρεσίες οικογενειακής στήριξης και συμβουλευτικής .Υποστηρίζεται η οικογένεια ή οι φροντιστές  με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου στήριξης πιο βοηθητικό για το μέλος. 
 • Εργοθεραπεία - Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης: Τα εργαστήρια υποστηρίζουν το μέλος  ώστε να εξασκεί και να βελτιώνει τις ικανότητες του.
 • Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δραστηριότητες
 • Ομάδες προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Προώθηση στην απασχόληση
 • Λέσχη ποικίλων δραστηριοτήτων (σταθερές και εναλλασσόμενες ομάδες)
 • Υποστηρικτικό Δίκτυο Διασυνδετικής Ψυχιατρικής

 

Με απολυτη επιτυχια στέφθηκε η πραγματοποιηση της Ημεριδας ΣΥΔ ΦΑΙΔΩΝ & ΘΕΤΙΣ την 15-06-2022 στο Αποστολοπουλειο Πνευματικο Κεντρο.