ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Υ.Δ "ΦΑΙΔΩΝ" και "ΘΕΤΙΣ" (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)