ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ "ΑΜΑΛΘΕΙΑ"

                                            

 ΕΡΓΟ                                                                                                   23-05-2023

 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Α.μ.Κ.Ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», αστικός μη κερδοσκοπικός φορέας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  (Eγκρ. Σκοπ. Υ5β/Γ.Π./οίκ.69291/07-08-2014) προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας για την θέση του ΟΔΗΓΟΥ για το σύνολο των δομών της.

Το Δ.Σ του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (στελέχωση μονάδων) καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης εργασίας, όπως αναφέρονται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου  χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πλήρους απασχόλησης, σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
 • Να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Να έχει τουλάχιστον 15ετή εμπειρία και να έχει δουλέψει ως οδηγός σε άλλη Εταιρία.
 • Να έχει εκπαιδευτεί σε σχολή για να λάβει Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας).

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ιδιοχείρως το βιογραφικό τους και τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε κλειστούς φακέλους αναγράφοντας: ΠΡΟΣ  Αμ.Κ.Ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» και τη θέση εργασίας για την οποία κατατίθεται ο φάκελος.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων, μπορούν να επικοινωνούν ή να προσέρχονται στα γραφεία της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή, από 09:00π.μ.- 17:00μ.μ.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει: 

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
 • Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα στοιχεία και έγγραφα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αληθή καθώς επίσης και ότι: Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση).
 • Πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή Νόσησης
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου - υπευθυνη δηλωση για ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (δειγμα) (1).doc (50176)

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα από σήμερα 23 Μαΐου 2023 έως και τις 30 Μαΐου 2023.

 

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

 • Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου
 • Η εμπειρία του/της στην αναφερόμενη θέση
 • Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή
 • Η όλη εν γένει παρουσία του/της υποψηφίου
 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

«ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

Χατζηχρήστου 36

Τρίπολη

Τ.Κ. 22100

Τηλ.: 2710 223595

e-mail: khamaltheia@gmail.com

www.kentroimerasamaltheia.com

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ ''ΦΑΙΔΩΝ'' & ''ΘΕΤΙΣ''

Όπως απαιτεί η παράδοση, οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Θέτις» και «Φαίδων» γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη. Οι ένοικοι, φόρεσαν τις στολές τους και με περίσσεια όρεξη και διάθεση τσίκνισαν, όπως απαιτούσε η μέρα!

Μαζί με τους εργαζομένους, στόλισαν με αποκριάτικα στολίδια τον χώρο, χάρηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Οι αγκαλιές, τα γέλια και οι χορευτικές φιγούρες ήταν οι πρωταγωνιστές της χθεσινής γιορτής που έληξε αργά το απόγευμα, με την υπόσχεση να το επαναλάβουμε του χρόνου!