ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ "ΑΜΑΛΘΕΙΑ"

                                                             ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                                     «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

                                         

 ΕΡΓΟ                                                                                                              16-11-2022

 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Α.μ.Κ.Ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», αστικός μη κερδοσκοπικός φορέας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  (Eγκρ. Σκοπ. Υ5β/Γ.Π./οίκ.69291/07-08-2014) προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας για την ειδικότητα του/της Διοικητικού/Λογιστικού υπαλλήλου.

Το Δ.Σ του φορέα, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου (στελέχωση μονάδων) καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη της θέσης εργασίας, όπως αναφέρεται παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου.

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πλήρους απασχόλησης, σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης λογιστικού/διοικητικού τομέα της ημεδαπής ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.
 • Πτυχίο λογιστή Α' τάξης.
 • Γνώση και εμπειρία σε μηχανογραφημένη λογιστική σε διπλογραφικά βιβλία.
 • Γνώση και εμπειρία σε μηχανογραφημένo πρόγραμμα μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού.
 • Να διαθέτει δυνατόν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν ιδιοχείρως την αίτησή τους σε κλειστούς φακέλους αναγράφοντας: ΠΡΟΣ  Αμ.Κ.Ε. «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» και τη θέση εργασίας για την οποία κατατίθεται ο φάκελος.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και κατάθεση της αίτησης και των απαραίτητων εγγράφων, μπορούν να επικοινωνούν ή να προσέρχονται στα γραφεία της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή, από 10.00π.μ.- 13.00μ.μ.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει: 

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή στην περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής τα απαραίτητα έγγραφα αναγνώρισης και αντιστοίχισης
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαίωση προϋπηρεσίας / ενσήμων)
 • Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)
 • Υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα στοιχεία και έγγραφα που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι αληθή
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα συνοδευέται από υπεύθυνη δήλωση που θα δοθεί από τον εργοδότη) 
 • Βεβαίωση πλήρους εμβολιασμού

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φορέα από σήμερα 16 Νοεμβρίου 2022 έως και τις 23 Νοεμβρίου 2022.

 

Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

 • Το βιογραφικό σημείωμα του/της Υποψηφίου
 • Η εμπειρία του/της  στην ειδικότητα που ζητείται
 • Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή
 • Η όλη εν γένει παρουσία του/της υποψηφίου
 

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ ''ΦΑΙΔΩΝ'' & ''ΘΕΤΙΣ''

Όπως απαιτεί η παράδοση, οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Θέτις» και «Φαίδων» γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη. Οι ένοικοι, φόρεσαν τις στολές τους και με περίσσεια όρεξη και διάθεση τσίκνισαν, όπως απαιτούσε η μέρα!

Μαζί με τους εργαζομένους, στόλισαν με αποκριάτικα στολίδια τον χώρο, χάρηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Οι αγκαλιές, τα γέλια και οι χορευτικές φιγούρες ήταν οι πρωταγωνιστές της χθεσινής γιορτής που έληξε αργά το απόγευμα, με την υπόσχεση να το επαναλάβουμε του χρόνου!