ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LEASING (ΧΡΟΝΟ-ΜΙΣΘΩΣΗΣ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»


Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία                             

«ΑΜΑΛΘΕΙΑ»                                                                    

Χατζηχρήστου 36              

Τρίπολη                                                                                

Τ.Κ. 22100                                    

Τηλ.: 2710 223595                                                       

e-mail: khamaltheia@gmail.com                                

Πληροφορίες: Θ.Μπαχούμη

 

Ημερομηνία, 15/05/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  LEASING (ΧΡΟΝΟ-ΜΙΣΘΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,2 ΕΩΣ 2,0 κ.ε.

Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας 11 Εδραίωση της μεταρρύθμισης στο Τομέα Ψυχικής υγείας, Ανάπτυξης της Α΄ θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης. Πρόκειται να προβεί στην αγορά αυτοκινήτου ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,2 ΕΩΣ 2,0 κ.ε. Ο φορέας, για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου,  ενδιαφέρεται με διαδικασία Leasing. Να υποβληθεί προτιμολόγιο αγοράς και όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος.  ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (1 αυτοκίνητο πέντε θέσεων, ΒΕΝΖΙΝΗ 1,2 κ.ε έως 2,0 κ.ε.).               

                   

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι

 1. Η προσφορά (τιμή μίσθωσης, φ.π.α., τελική εξαγορά, σύνολο) θα πρέπει να αναγραφεί στα ειδικά έντυπα και τα οποία θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου προμηθευτή – ανάδοχου, ώστε να μην υπερβαίνει η μίσθωση την τιμή του προϊόντος.
 2. Η διαδικασία πληρωμής δόσεων – θα ξεκινήσει να γίνει μετά την  ημερομηνία έγκρισης   του φορέα για το  leasing.
 3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης του αυτοκινήτου θα είναι για 48 μήνες με δυνατότητα αγοράς αυτού μετά το πέρας της μίσθωσης του
 4. Η παράδοση  θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.   
 5. Όλα τα μέρη του προϊόντος θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον 48 μηνών.
 6. Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από εγχειρίδιο λειτουργίας στα Ελληνικά (αν χρειάζεται) και υπάρχει υποχρέωση εκπαίδευσης από τον προμηθευτή στην λειτουργία αυτών (όπου χρειάζεται).
 7. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα ανταλλακτικά, αναλώσιμα και service τουλάχιστον για 4 χρόνια.
 8. Η ισχύς της προσφοράς έχει ελάχιστη ισχύ  45 ημέρες από το άνοιγμα της προσφοράς.
 9. Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΑΜΑΛΘΕΙΑ, μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφορών ή προσωπικά.
 10. Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ  διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης στο προς leasing προϊόν, ανάλογα με τις ανάγκες της.
 11. Τα προσφερόμενα προϊόντα να έχουν προδιαγραφές τύπου ΕΛΟΤ ή των προδιαγραφών του Υπ. Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 12. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 15:00 της 31/05/2021  στα γραφεία της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» (λήξη διαγωνισμού) και οι προσφορές θα ανοιχτούν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες αργότερα, αναμένοντας αυτές που θα έχουν ταχυδρομηθεί εμπρόθεσμα (σφραγίδα).
 13. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προσφορές θα μπορούν να ενημερωθούν για την επιλογή τους ή όχι επτά ημέρες μετά, περνώντας από τα γραφεία της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ».
 14. Κριτήρια επιλογής προσφοράς αποτελούν το ελάχιστο των προδιαγραφών που αναλυτικά περιγράφονται σε συνδυασμό με την τελική τιμή leasing, την ποιότητα, την λειτουργικότητα, την αξιοπιστία,  την προσαρμοστικότητα  του προϊόντος στο έργο, την αντοχή και την ποιότητα αυτού, το after sale service καθώς και την ημερομηνία παράδοσης.
 15. Παραλαμβάνοντας τα έντυπα διακήρυξης , προσφοράς κλπ, υπογράφετε το ανάλογο έντυπο παραλαβής  των εγγράφων.  Καταθέτοντας την προσφορά, υπογράφετε το ανάλογο έγγραφο κατάθεσης προσφορών. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας & την σφραγίδα της εταιρείας σας.
 16. Παραλαμβάνοντας τα έντυπα διακήρυξης, τα έντυπα προσφοράς και καταθέτοντας την προσφορά σας,  αποδέχεστε τους παρόντες όρους.

 

Ημερομηνία, 15/05/2021

AYTOKINHTO LEASING ΑΜΑΛΘΕΙΑ.doc (91648)

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ ''ΦΑΙΔΩΝ'' & ''ΘΕΤΙΣ''

Όπως απαιτεί η παράδοση, οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Θέτις» και «Φαίδων» γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη. Οι ένοικοι, φόρεσαν τις στολές τους και με περίσσεια όρεξη και διάθεση τσίκνισαν, όπως απαιτούσε η μέρα!

Μαζί με τους εργαζομένους, στόλισαν με αποκριάτικα στολίδια τον χώρο, χάρηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Οι αγκαλιές, τα γέλια και οι χορευτικές φιγούρες ήταν οι πρωταγωνιστές της χθεσινής γιορτής που έληξε αργά το απόγευμα, με την υπόσχεση να το επαναλάβουμε του χρόνου!