ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LEASING (ΧΡΟΝΟ-ΜΙΣΘΩΣΗΣ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ