ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LEASING (ΧΡΟΝΟ-ΜΙΣΘΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ DIESEL 1,4 H 1,6 κ.ε

AYTOKINHTO.doc (90624)