ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Υ.Δ "ΦΑΙΔΩΝ" και "ΘΕΤΙΣ"