ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Υ.Δ "ΦΑΙΔΩΝ" και "ΘΕΤΙΣ" (επιστημονικό προσωπικό)