ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 24ωρ/ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ Σ.Υ.Δ ΘΕΤΙΣ