ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Σ.Υ.Δ "ΘΕΤΙΣ"

"Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)" 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Σ.Υ.Δ ΘΕΤΙΣ.pdf (198206)