ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Σ.Υ.Δ "ΦΑΙΔΩΝ"

"Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)" 

 

    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Σ.Υ.Δ ΦΑΙΔΩΝ.pdf (162327)