ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - "ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"