ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ Σ.Υ.Δ. - "ΘΕΤΙΣ"

"Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)"

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(χώρου Σ.Υ.Δ)

 

Έχοντας υπόψη  τη με αριθμ. Αρ.πρωτ.:Δ12γ/Φ.ΣΥΔ/Γ.Π. 27288/819 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «… «ΘΕΤΙΣ» και MIS 5070605 στο Ε.Π.

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος».

 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Τη με αριθμ. 137/2021 σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου του φορέα.

Ο  φορέας, για  την  υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ»  της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΘΕΤΙΣ», ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε προμήθεια οικιακού εξοπλισμού ισογείου διαμερίσματος πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην διεύθυνση Σπάρτης 8.

 Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα  αποτελεί «κατοικία», 8 φιλοξενούμενων ατόμων  στην οποία παρέχονται Υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, με βάση τις αρχές της κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της οικογενειακής και κοινωνικής φροντίδας.

 Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν “κατοικίες” και η διαβίωση των Π.ΝΟ.Υ. σε αυτές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί “κλειστή περίθαλψη” ή “νοσηλεία”.

Σας παρακαλούμε  με  επιστολή σας, να μας επιβεβαιώσετε εάν βρίσκεται σε ισχύ η προσφορά σας για το έργο προμήθεια οικιακού εξοπλισμού χώρου της προαναφερόμενης Σ.Υ.Δ, σύμφωνα με τα αρχικά τεχνικά χαρακτηριστικά που έχετε λάβει γνώση.

 

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 36, ΤΡΙΠΟΛΗ

Ταχ. Κώδικας: 22100

 

Πληροφορίες: Ιωάννης Κουτσανδρέας

Τηλέφωνο: 2710223595 / 6936784726

fax: 2710223595

email: khamaltheia@gmail.com

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΤΙΣ.doc (411 kB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Με απολυτη επιτυχια στέφθηκε η πραγματοποιηση της Ημεριδας ΣΥΔ ΦΑΙΔΩΝ & ΘΕΤΙΣ την 15-06-2022 στο Αποστολοπουλειο Πνευματικο Κεντρο.