ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ