ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΓΙΑ "ΦΑΙΔΩΝ"

"Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)" 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ  Σ.Υ.Δ.

 

Έχοντας υπόψη  τη με αριθμ. Αρ.πρωτ.:Δ12γ/Φ.ΣΥΔ/Γ.Π. 27288/819 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «… «ΦΑΙΔΩΝ» και MIS 5070604 στο Ε.Π.

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος»,

 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Τη με αριθμ. 137/2021 σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου του φορέα.

Ο  φορέας , για  την  υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ»  της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΦΑΙΔΩΝ» , ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε διαμόρφωση ισογείου  διαμερίσματος πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην διεύθυνση Περιφερειακή οδό-Μουτζουροπούλου, Τρίπολη.

 Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα  αποτελεί «κατοικία», 6 φιλοξενουμένων ατόμων  στην οποία παρέχονται Υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης , με βάση τις αρχές της κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της οικογενειακής και κοινωνικής φροντίδας.

 Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν “κατοικίες” και η διαβίωση των Π.ΝΟ.Υ. σε αυτές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί “κλειστή περίθαλψη” ή “νοσηλεία”.

Προκειμένου να γίνει η διαμόρφωση του ισόγειου διαμερίσματος σε Σ.Υ.Δ. ο φορέας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για την επίστρωση δαπέδων και τις επενδύσεις τοίχων με πλακίδια συμπεριλαμβανομένων των υλικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν την προσφορά τους αφού λάβουν γνώση των σχεδίων και των συνθηκών του έργου. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην γραμματεία του φορέα και θα γίνονται δεκτές έως 23-06-2021 και ώρα 13.00. 

Τα στοιχεία του φορέα υλοποίησης είναι:

ΝΠΙΔ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 36, ΤΡΙΠΟΛΗ

Ταχ. Κώδικας: 22100

 

Πληροφορίες: Ιωάννης Κουτσανδρέας

Τηλέφωνο: 2710223595 / 6936784726

Fax: 2710223595

Email: khamaltheia@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΑΚΑΚΙΑ-ΦΑΙΔΩΝ-6.2021.doc (422400)

Με απολυτη επιτυχια στέφθηκε η πραγματοποιηση της Ημεριδας ΣΥΔ ΦΑΙΔΩΝ & ΘΕΤΙΣ την 15-06-2022 στο Αποστολοπουλειο Πνευματικο Κεντρο.