ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ

"Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)"

 

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                           «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» ΝΠΙΔ                                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη τη με αριθμ. Αρ.πρωτ.:Δ12γ/Φ.ΣΥΔ/Γ.Π. 27288/819 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «… «ΘΕΤΙΣ» και MIS 5070605 στο Ε.Π.

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος».

 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Τη με αριθμ. 127/2020 σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου του φορέα.

Ο  φορέας, για  την  υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ» της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΘΕΤΙΣ», ενδιαφέρεται να ενοικιάσει ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας.

 Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα  αποτελεί «κατοικία», 8 φιλοξενούμενων ατόμων  στην οποία παρέχονται Υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, με βάση τις αρχές της κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της οικογενειακής και κοινωνικής φροντίδας.

 Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν “κατοικίες” και η διαβίωση των Π.ΝΟ.Υ. σε αυτές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί “κλειστή περίθαλψη” ή “νοσηλεία”.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 02/11/2020 και ώρα 13:00 στη γραμματεία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ».

Πληροφορίες για την ανακοίνωση του έργου και για τις προδιαγραφές του κτιρίου, θα παρέχονται καθημερινά έως 30/10/2020 και ώρες 09:00 έως 13:00 στην διεύθυνση:

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 36, ΤΡΙΠΟΛΗ

Ταχ. Κώδικας: 22100

 

Πληροφορίες: Ιωάννης Κουτσανδρέας

Τηλέφωνο: 2710223595 / 6936784726

fax: 2710223595

email: khamaltheia@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΘΕΤΙΣ.doc (412,5 kB)

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ ''ΦΑΙΔΩΝ'' & ''ΘΕΤΙΣ''

Όπως απαιτεί η παράδοση, οι ένοικοι και οι εργαζόμενοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Θέτις» και «Φαίδων» γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη. Οι ένοικοι, φόρεσαν τις στολές τους και με περίσσεια όρεξη και διάθεση τσίκνισαν, όπως απαιτούσε η μέρα!

Μαζί με τους εργαζομένους, στόλισαν με αποκριάτικα στολίδια τον χώρο, χάρηκαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Οι αγκαλιές, τα γέλια και οι χορευτικές φιγούρες ήταν οι πρωταγωνιστές της χθεσινής γιορτής που έληξε αργά το απόγευμα, με την υπόσχεση να το επαναλάβουμε του χρόνου!