ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ

"Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)"

 

                                                                                                              

«ΑΜΑΛΘΕΙΑ» ΝΠΙΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έχοντας υπόψη τη με αριθμ. Αρ.πρωτ.:Δ12γ/Φ.ΣΥΔ/Γ.Π. 25510/757 27291/820 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «… «ΦΑΙΔΩΝ» και MIS 5070604 στο Ε.Π.

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος».

 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Τη με αριθμ. 127/2020 σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου του φορέα.

Ο  φορέας, για  την  υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ» της Πράξης «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΦΑΙΔΩΝ», ενδιαφέρεται να ενοικιάσει ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας ή μονοκατοικίας.

 Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα  αποτελεί «κατοικία», 6 φιλοξενούμενων ατόμων  στην οποία παρέχονται Υπηρεσίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, με βάση τις αρχές της κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της οικογενειακής και κοινωνικής φροντίδας.

 Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν “κατοικίες” και η διαβίωση των Π.ΝΟ.Υ. σε αυτές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί “κλειστή περίθαλψη” ή “νοσηλεία”.

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές έως 02/11/2020 και ώρα 13:00, στη γραμματεία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ».

Πληροφορίες για την ανακοίνωση του έργου και για τις προδιαγραφές του κτιρίου, θα παρέχονται καθημερινά έως 30/10/2020 και ώρες 09:00 έως 13:00 στην διεύθυνση:

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 36, ΤΡΙΠΟΛΗ

Ταχ. Κώδικας: 22100

 

Πληροφορίες: Ιωάννης Κουτσανδρέας

Τηλέφωνο: 2710223595 / 6936784726

fax: 2710223595

email: khamaltheia@gmail.com

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η  ΠΑΡΟYΣΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΦΑΙΔΩΝ.doc (412,5 kB)

Με απολυτη επιτυχια στέφθηκε η πραγματοποιηση της Ημεριδας ΣΥΔ ΦΑΙΔΩΝ & ΘΕΤΙΣ την 15-06-2022 στο Αποστολοπουλειο Πνευματικο Κεντρο.