ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  • Ψυχοθεραπευτικές ομάδες υποστηρικτικού τύπου.
  • Συμβουλευτική οικογενειών - Ομάδες γονέων.
  • Νοσηλευτική φροντίδα.
  • Υποστηρικτικό δίκτυο διασυνδετικής ψυχιατρικής.
  • Εργοθεραπεία - Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης.
  • Κοινωνικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  • Ομάδες Κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας.