ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" 18 &19 ΟΚΤΩΒΡΗ 2013