Προσωπικό

Η Πολυκλαδική Ομάδα Έργου Αποτελείται από:

Επιστημονικά Υπεύθυνος και Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτσανδρέας Ιωάννης

Ψυχολόγοι

Μπούκα Σοφία

Μιχάλη Χαρά

Κοινωνική Λειτουργός

Κονταλώνη Γεωργία 

Λογοθεραπεύτρια

-

Ειδική Παιδαγωγός

Λιώρη Κασσιανή

Νοσηλεύτρια

-

Διοικητικoί Υπάλληλοι

-

Μυλωνάς Ιωάννης

Γενικών Καθηκόντων

Γιώτη Αθανασία 

Γενικών Καθηκόντων στο Π.Δ "ΑΡΕΘΟΥΣΑ"

Αλημίση Παναγιώτα 

 

Με απολυτη επιτυχια στέφθηκε η πραγματοποιηση της Ημεριδας ΣΥΔ ΦΑΙΔΩΝ & ΘΕΤΙΣ την 15-06-2022 στο Αποστολοπουλειο Πνευματικο Κεντρο.