Προσωπικό

Η Πολυκλαδική Ομάδα Έργου Αποτελείται από:

Επιστημονικά Υπεύθυνος και Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτσανδρέας Ιωάννης

Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας

Μπαχούμη Θεόνη

Ψυχολόγοι

Μπούκα Σοφία

Αντωνοπούλου Χαραλαμπία

Κοινωνική Λειτουργός

Κονταλώνη Γεωργία 

Λογοθεραπεύτρια

 

Ειδική Παιδαγωγός

Λιώρη Κασσιανή

Νοσηλεύτρια

Μπαχούμη Θεόνη

Διοικητικoί Υπάλληλοι

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα 

Μυλωνάς Ιωάννης

Γενικών Καθηκόντων

Γιώτη Αθανασία 

Γενικών Καθηκόντων στο Π.Δ "Αρεθούσα"

Παπασταύρου Ρωξάνη