Προσωπικό

Η Πολυκλαδική Ομάδα Έργου Αποτελείται από:

Επιστημονικά Υπεύθυνος και Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουτσανδρέας Ιωάννης

Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας

Μπαχούμη Θεόνη

Ψυχολόγοι

Καμπισιούλης Παναγιώτης

Προκοπίου Αρετή

Κοινωνική Λειτουργός

Δάρρα Δήμητρα

Λογοθεραπεύτρια

Ταμπάκη Θεοφανή

Ειδική Παιδαγωγός

Παπαναστασίου Ελένη

Νοσηλεύτρια

Μπαχούμη Θεόνη

Διοικητικoί Υπάλληλοι

Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου

Μυλωνάς Ιωάννης

Γενικών Καθηκόντων

Γιώτη Αθανασία

Γενικών Καθηκόντων στο Π.Δ "Αρεθούσα"

Ρωξάνη Παπασταύρου